Faculty

Mei-Tuan Tsai

Associate Professor

Wu,Hong-Chieh

Lecturer

Chang,Jing-Ping

Chinese Teacher

Huang,Wen-Chuan

Chinese Teacher

Wang,Wei-Hsu

Chinese Teacher

Cheng,Ya-Wen

Chinese Teacher

Ke,Mon-Mon

Chinese Teacher

Hsu,Chien-Hua

Chinese Teacher

Yang,Ya-Hui

Chinese Teacher

Lin,Miao-Zhi

Chinese Teacher

Dong,Wei-Xin

Chinese Teacher